הצהרת הכוונות שלנו

One Jerusalem היא קרן חינוכית שפעילותה אינה ממומנת מכספי הממשלה והיא נתמכת לחלוטין על-ידי ידידי ישראל. יש לנו מטרה אחת והיא שמירה על ירושלים כבירתה המאוחדת והבלתי מחולקת של מדינת ישראל .רק ריבונות ישראלית תגרום לכך שהגישה למקומות הקדושים תהיה מוגנת ופתוחה לשלוש הדתות.

One Jerusalem מארגנת, מחנכת, ומאגדת תומכים ברחבי ישראל ובכל הארצות הדמוקרטיות . פעילות זו נעשית במטרה להשפיע על נציגי ממשלות נבחרות, בעלי כח רב במדינותיהם, שיתמכו בתביעתה של ישראל על ריבונות בירושלים.

תרום עכשיו!

Facebook Iconfacebook like button